BSFT

Evidensbaserad förändring för familjer

Differentia Family

Evidens inom socialt arbete

Evidensbaserat arbete ska vara enkelt och effektivt. Differentia Family är här för att assistera kommuner som vill utveckla sitt arbete inom familjeinterventioner. Vi fungerar som en brygga mellan vetenskaplig forskning och den dagliga praktiken, och ser till att teorier och metoder som bygger på gedigen forskning smidigt integreras i befintlig organisation. Differentia family representerarBrief Strategic Family Therapy (BSFT®)i Sverige och ansvarar för utbildning och implementering av modellen i Sverige.


Barn och unga tillsammans med sina familjer som står inför utmaningar har rätt att erhålla hjälp baserad på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och bevisad effekt. Genom detta kan vi skapa förändring och reducera lidandet både för individen och för samhället i stort. Med en klar och enkel värdegrund som utgångspunkt – där människor och deras verkliga behov står i centrum – arbetar vi för att göra evidensbaserat arbete lättillgängligt, begripligt och effektivt.

Hur vi kan hjälpa er


Digitalt förutsättningslöst möte

 

Intresserad av BSFT® men osäker på var du ska börja? Boka ett digitalt, förutsättningslöst möte.Presentation med filmvisning

 

Vill ni veta mer om hur hur BSFT® går till i praktiken?  Vi kan komma och göra en presentation på plats eller digitalt. Detta inkluderar en filmvisning av ett autentiskt familjesamtal, som tydligt visar terapins tillvägagångssätt. Det brukar vara uppskattat och bidrar till att ge er underlag att bedöma om BSFT® skulle passa för er målgrupp och organisation.

Diskussion kring implementering

 

För kommuner som funderar över möjligheterna att integrera BSFT® i sin befintliga organisation kan vi ses digitalt eller på plats för att gå igenom implementeringsprocessen. Exempel på vanliga frågor; Vad krävs före, under och efter utbildningen? Hur följs det upp? Hur säkerställs kvalitén? Vad kostar det? Hur lång tid tar det innan familjer kan ta del av insatsen?

Ann-Sofie Larsson 

Verksamhetsledare och grundare

 

Ann-Sofie Larsson har under tjugo års tid inom Stockholms Stad specialiserat sig på barn och ungdomar med normbrytande beteenden, såväl som deras familjer. Som ansvarig chef i en dynamisk kommunal och politiskt styrd organisation har Ann-Sofie  omfattande kunskap om evidensbaserade metoder, hon har även haft ledande roller i välrenommerade verksamheter.

Tidigt i sin karriär arbetade Ann-Sofie på Barnbyn Skå, där hon hade i uppdrag att etablera en verksamhet inriktad på barn med normbrytande beteende. År 2007 var Ann-Sofie en av nyckelpersonerna som implementerade Kort Strategisk Familjeterapi (BSFT®) på Maria Ungdom. Vidare har hon varit involverad i att leda och utveckla ungdomspåföljder som Ungdomstjänst och SKKP, samt Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen. Utöver detta har Ann-Sofie haft andra uppdrag inom Stockholms Stads socialförvaltning och var till exempel med och ledde arbetet med att starta upp en filial till Framtid Stockholm, i Rinkeby, Järva.

Med en socionomexamen från Örebro Universitet och vidareutbildning inom familjeterapi från Växjö Universitet, har Ann-Sofie en gedigen teoretisk grund. Det som särskilt framhäver hennes kompetens är hennes expertis inom BSFT® . Ann-Sofie är modellrepresentant för BSFT® i Sverige och har flera avancerade certifieringar för utbildning, implementering och handledarutbildningar från University of Miami, Miller School of Medicine.

 

Kontakta oss

Har du frågor, behöver information eller vill boka tid? Tveka inte att kontakta oss. 

 
 
 
 
 
unsplash